Onze diensten

EPC woning/appartement

U hebt dit EPC of een geldig EPC Bouw nodig als u een woning, appartement, studio, … publiekelijk te koop of te huur stelt.

EPC handelszaak

Het EPC voor kleine niet-residentiële eenheden geeft aanbevelingen om het gebouw energiezuinig te maken.

EPC gem. delen appartement

Het EPC gemeenschappelijke delen bevat de nodige informatie en adviezen over het gebouw.

Elektrische keuringen residentieel

Wie een woning met een slechte energieprestatie renoveert, kan in aanmerking komen voor een EPC-labelpremie of een renteloze lening voor nieuwe eigenaars in 2021.

Elektrische keuring industrie

Er zijn heel wat verplichtingen die de overheid stelt aan bedrijven betreffende de elektrische installatie.

Elektrische keuring zonnepanelen

Een nieuwe fotovoltaïsche installatie of elke uitbreiding of wijziging ervan moet worden onderworpen aan een gelijkvormigheidskeuring door een erkende instelling.

Keuring stookolietank

Is een keuring van je stookolietank na de ingebruikname nog nodig of niet?

Rioolkeuring

Vanaf 1 juli 2011 dient u over een keuringsattest te beschikken wanneer u wilt aansluiten op het rioleringsstelsel.

Plaatsbeschrijving in- uittrede

Bij elke huurovereenkomst dient een verplichte plaatsbeschrijving opgemaakt te worden.

Ventilatie ontwerp

Het ventilatievoorontwerp is een plan met aanduiding van alle ventilatiecomponenten.

Ventilatie inregeling

Het inregelen van de ventilatie houdt in dat het systeem zo ingesteld wordt, dat precies de juiste hoeveelheid lucht door de woning stroomt.

Blowerdoor test

Een luchtdichtheidsmeting die wordt uitgevoerd met een grote ventilator in de deuropening.

EPB verslag

Als de aanvraag van bouwkundige vergunning voor het bouwen of verbouwen na 1 januari 2006 is gebeurd, dient te worden voldaan aan de EPB regelgeving.

Veiligheidscoördinatie

Een veiligheidscoördinator is verplicht bij bouwwerken door minstens twee verschillende aannemers.

Plaatsbeschrijving bij werken

Plaatsbeschrijvingen bij bouw- of renovatiewerken worden opgemaakt bij de aanpalende buren, voor aanvang van de werkzaamheden.

Offerte elektriciteit

Wanneer een controle inbreuken heeft zullen deze op het attest worden vermeld en krijgt de eigenaar 12 tot 18 maanden om de installatie in orde te brengen.

Offerte vochtbestrijding

Heb je al een tijd last van een muffe geur in huis? Loopt de energierekening op zonder enige aantoonbare reden, of is je kelder als het ware omgebouwd tot pissebeddenhotel?

Offerte asbest inventaris

De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd voor 2001 in kaart brengen.

Offerte isolatie

Deze optie voorziet isolatie tussen de dakstructuur en de dakbedekking om te voldoen aan de huidige normen isolatienormen.

Offerte verwarming & sanitair

Warmtepompen, zonneboilers, vloerverwarming… Laat u bijstaan door ervaren installateurs.

Offerte stookolietank sanering/verwijderen

Heb jij een bovengrondse of ondergrondse mazouttank die je wilt saneren? Onze experts ontzorgen jou van A tot Z.