Elektrische keuring industrie

Prijs: Op aanvraag

Elektrische keuring industrie aanvragen

Er zijn heel wat verplichtingen die de overheid stelt aan bedrijven betreffende de elektrische installatie. Elke nieuwe installatie moet gekeurd worden door een onafhankelijk controle organisme. Bestaande installaties moeten jaarlijks of vijfjaarlijks gekeurd worden en tevens wanneer de installatie is gewijzigd of uitgebreid. De volgende elektriciteitskeuringen zijn verplicht:

Keuring van de laagspanningsinstallatie (een indienststellingsonderzoek en een vijfjaarlijkse periodieke keuring + assistentie bij risicoanalyse)
Keuring van de hoogspanningsinstallatie (een indienststellingsonderzoek en een jaarlijkse keuring + assistentie bij risicoanalyse + uitschakeltest van het hoogspanningsrelais)
Thermografische inspectie van de installatie
Keuring van de werfkast (bij een nieuwe installatie of wijziging / uitbreiding)