Veiligheidscoördinatie

Prijs: Vanaf €400

Veiligheidscoördinatie aanvragen

Voor welke werken moet een VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR worden aangesteld?

De verplichte veiligheidscoördinatie is zeer uitgebreid. Zij geldt telkens wanneer de uit te voeren werken voldoen aan de beide volgende criteria.

Het zijn bouwwerken in de ruime zin van het woord, dus alle werken (inclusief renovatie, verbouwing, herstellingen en onderhoud) van een onroerend goed.

Deze werken worden door minstens twee verschillende aannemers uitgevoerd, ongeacht of zij tegelijk of na elkaar op de bouwplaats komen. Ook heeft het geen belang of de aannemer een natuurlijke persoon (zelfstandige) is of een vennootschap die arbeiders tewerkstelt.

Dit geldt ook voor werken beneden 25 000 EUR.

Veiligheidscoördinatie