EPB verslag

Prijs: €600

EPB verslag aanvragen

Gebouwen gaan verschillende generaties mee. Wie vandaag bouwt of verbouwt, bepaalt grotendeels hoe het energiegebruik van de bewoners er in de volgende decennia zal uitzien. Nieuwe energieverspillende (ver-) bouwprojecten zijn maatschappelijk ontoelaatbaar.

Daarom is de energieprestatieregelgeving van toepassing. Voluit spreken we over “Energieprestatie en Binnenklimaat”, afgekort EPB.

BOUW GROEN is uw partner voor de opmaak van uw EPB Verslag.

Wanneer is een EPB aangifte verplicht?

Als de aanvraag van bouwkundige vergunning voor het bouwen of verbouwen na 1 januari 2006 is gebeurd, dient te worden voldaan aan de EPB regelgeving. De datum van aanvraag is vermeld op de bouwkundige vergunning zelf. (top)

Wat doen wij als EPB verslaggever en wat is de timing?

– Indienen van de startverklaring. Deze aangifte dient te gebeuren ten laatste 8 dagen voor de aanvang van de werken.

– Indienen van de EPB aangifte. Ten laatste 6 maand na afwerken van het gebouw, zijnde het in gebruik nemen ervan, dient de EPB aangifte te worden verzonden naar het Vlaams Energie Agentschap.

– Afleveren energieprestatiecertificaat. Dit document geeft een indicatie van de energieprestatie van het gebouw. Het is 10 jaar geldig, en dient te worden overhandigd aan de koper of huurder wanneer het pand binnen deze termijn wordt verkocht of verhuurd.

– Een EPB-verslaggever dient te zijn erkend door het Vlaams Energie Agentschap. Enkel ingenieurs of architecten kunnen deze erkenning bekomen.

EPB verslag