Plaatsbeschrijving

Plaatsbeschrijving

Wat is een plaatsbeschrijving?

Bij de start en het beëindigen van een huurovereenkomst moet tussen alle partijen verplicht een plaatsbeschrijving worden opgemaakt. Maar wat is nu eigenlijk het belang van dit document?

Is een plaatsbeschrijving echt nodig?

Het is wettelijk verplicht om de plaatsbeschrijving samen met de eigenlijk huurovereenkomst te registreren.

Het voornaamste doel van de plaatsbeschrijving is om alle partijen te beschermen. De plaatsbeschrijving zorgt ervoor dat we de toestand bij het begin van de huurovereenkomst kunnen vergelijken met de toestand op het einde teneinde eventuele schade aan de huurwoning vast te stellen. De gedetailleerde beschrijving creëert duidelijkheid tussen de partijen.

We kunnen concluderen dat het uitermate belangrijk is om het document heel gedetailleerd en duidelijk op te stellen. Bouw Groen voert dit uit met een eigen Gerechtelijke Expert die dit correct en volgens het protocol uitvoert.

In veel gevallen zal de plaatsbeschrijving eventuele misverstanden achteraf vermijden.