Elektrische Keuring

Elektrische Keuring

VERPLICHT bij verkoop van vastgoed, nieuwbouw en wijziging of uitbreiding van een woning.

Dankzij ons platform kan u met uw login eenvoudig uw keuringsattesten aanvragen, wij maken de afspraak met de klant, en op elk ogenblik uw attesten opvragen.

Alle documenten worden immers online gearchiveerd en kunnen gratis gedownload worden.

De niet conforme keuringen worden voorzien van een vrijblijvende offerte waaruit de vastgoedmakelaar, de verkoper en de kandidaat kopers de kosten kunnen afleiden om de installatie conform te maken.

Elektrische installatie in dienst gesteld voor 1 oktober 1981

Keuring voor verkoop na 1 juli 2008 waarbij de elektrische installatie nog niet conform is het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties).

Niet conforme installatie binnen 12 maanden actualiseren.

Elektrische installatie, of gedeelte ervan, in dienst gesteld na 1 oktober 1981

Bij de aanvraag van een verzwaring van een bestaande aansluiting dient de elektriciteit ook gekeurd te worden;

Na het uitvoeren van de keuring betreffende bovenstaande punten dient de elektrische installatie periodiek, om de 25 jaar, gekeurd te worden

Niet conforme keuring na binnen 18 maanden actualiseren.

Elektrische keuringen worden uitgevoerd door een erkend controleorganisme uit volgende lijst: Erkende controleorganismen